Ma 786 éve koronázták meg IV. Béla királyt

Apjának engedetlen forradalmár, honvédő, új államalapító, viszont nem a legjobb apa. Ma ünnepeljük koronázásának évfordulóját.

II. András magyar király és Meráni Gertrúd magyar királyné elsőszülött fiaként már 1214-ben megkapta az "ifjabb király" címet és uralmat bizonyos országrészek felett. Hamar konfliktus alakult ki apja és közte, ugyanis Béla herceg a legkevésbé sem értett egyet II. András adománypolitikájával.

II. András kihirdeti az Aranybullát (Országház, Feslőházi ülésterem - Jantyik Mátyás)Forrás: Wikipedia

A királyi birtokok ilyen mértékű eladományozása a királyi hatalom meggyengüléséhez vezetett. A nemesek lassan vagyonosabbak lettek a trónnál. A hatalmuk pedig az egekbe szökkent, annyira, hogy már a királyi akaratot is ellensúlyozni tudták. Kialakult az első oligarchikus rendszer Magyarországon.

1235. szeptember 21-én meghalt II. András, így Béla teljes jogú királyként megkezdhette uralkodását. Már az október 14-én esedékes koronázásán is megmutatta, hogy az ő uralkodása merőben el fog térni a korábbiaktól. A székesfehérvári Nagyboldogasszony-templom helyett a Szent Péter és Pál templomban kenték fel, amit előbbivel ellentétben nem I. István, hanem Géza fejedelem alapított.

IV. Béla a Thuróczi-krónikábanForrás: Wikipedia

Már korai uralkodása idején elkezdte visszavenni az apja által eladományozott birtokokat. A széthúzás, oligarchia és káosz ellen az erős központi hatalommal akart válaszolni. Az uraknak meg akarta mutatni, hogy ebben az országban atyafiaskodásnak nincs helye. Sajnos azonban már 1239-ben fel kellett hagynia az adományok visszavételével, ugyanis az úri elégedetlenség úgy tűnt, veszélybe sodorhatja a királyi hatalmat.

Az oligarchák körében további ellenszenvre adott okot a nomád kunok befogadása. Vándorló életmódjukkal megzavarták a nemesi birtokok rezdületlen működését, pogányságuk pedig országos szinten váltott ki haragot a keresztény nemesurakból.

Festmény IV. Béláról Josef Kriehuber litográfiája alapjánForrás: Wikipedia

Béla azonban ragaszkodott a kunok betelepítéséhez. Egyrészt keresztényi küldetésének tartotta Jézus hírének terjesztését (erre a kunok jó alapanyagnak tűnhettek), másrészt úgy vélte, a betelepített népelemek harci morálja és teljesítménye bizony jó szolgálatot tehet még a trónnak. Egy katonai segédnép, melynek hűsége nem tartozik egy nemesúrhoz sem, csak és kizárólag a kiráyhoz. Ráadásul nemsokára beigazolódtak a mongol viharról szóló híradások is: elérte Magyarorszországot is a tatárjárás.

A király Dalmáciáig menekült, a tatárok megállíthatatlannak bizonyultak. Szinte nem volt olyan része az országnak, ahol ne rendeztek volna tömegmészárlást. Azonban hamarosan hírül adták, hogy Ödögej mongol nagykánt elérte a halál, így a magyar mészárlást vezérlő Batu kán azonnal elhagyta az országot, hogy részt tudjon venni a nagykánválasztó kurultájon.

Than Mór: IV. Béla meneküléseForrás: Wikipedia

IV. Béla lépésről lépésre újjáépítette az országot. Elrendelte az ország védelmi infrastruktúrájának addig legnagyobb reformját: minden addigi védművekkel rendelkező erődítményt kővárakra kellett cserélni. Az országban a következő években sorban nőttek ki a földből a fenségesnél fenségesebb kőerődök. Hogy miért? Egyszerű: a mongol tüzes nyíl mit sem ér a kővárak ellen. Béla számított arra, hogy a tatár harcosok még visszatérnek az országba, és szerette volna felkészülten várni őket.

A második honalapítás után több konfliktusba is belekeveredett. A Babenberg-dinasztia kihalása után a cseh koronával évekig hadakozott az osztrák trónért, ám végül tengernyi szövetségese ellenére még a megszerzett Stájerországról is le kellett mondania.

Politikai karrierjének utolsó éveiben ugyanabba a konfliktusba keveredett bele, mint annak kezdetén. Balhé alakult ki közte és fia, az 1262 óta "ifjabb királyként" a keleti országrészt törvényesen uraló István herceg között. Polgárháborús helyzet robbant ki: a nemesek dönthettek, kinek az udvarához akarnak tartozni, és a két hatalmi tényező sorban öntötte ki magából a nagyobbnál nagyobb adományokat annak érdekében, hogy minél több nemes urat tudjanak átcsábítani a másiktól a maguk szekértáborába. A háborút végül a fia nyerte, aki nem sokkal később V. István néven követte a trónon.

V. István a Thuróczi-krónikábanForrás: Wikipedia

Bár IV. Béla az uralkodását az oligarchia felszámolásának szentelte még az elején, a végén fiával történt konfliktusa miatt nyolcszáz évre megpecsételte Magyarországon az atyafiság rendszerét, mint az egyetlen uralmi formát, ami működni képes. S bár az Anjouk a 14. századtól visszaállították a központi hatalmat és megfosztották a tartományurakat a birtokaik túlnyomó többségétől, sajnos a mentalitás a kollektív tudat része maradt, és nem kellett eltelnie száz évnek ahhoz, hogy az oligarchia helyreálljon Magyarországon.

Így uralkodott hát despotizmust óhajtó, de végül arisztokratikus rendszernek hódoló, ugyanakkor honvédő, honmentő és új honalapító királyunk, a hatalmas IV. Béla. A magyar történelem egyik legkiemelkedőbb uralkodója.