Az aradi vértanúkra emlékezünk

172 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a ma aradi vértanúkként ismert tizenkét honvédtábornokot és egy honvédezredest. Ugyanezen a napon hajtották végre gróf németújvári Batthyány Lajos, Magyarország első demokratikusan megválasztott felelős miniszterelnökének halálos ítéletét.

Mi az, ami elgondolkodtathat minket egy 172 évvel ezelőtt végbement esemény kapcsán? A magyar állami naptár különféle emléknapokkal és nemzeti ünnepekkel van tele, ezek ünneplése minden évben szinte ugyanúgy folyik. Lerágott csont már valamennyi, ugyanakkor mégis érdemes megállnunk egy percre és elgondolkoznunk, mit is jelent e tizennéhány katona kivégzése számunkra, ma.

A magyar szabadságért és egyenlőségért folytatott harc legmagasabb rangú tábornokai a birodalom különböző szegleteiről érkeztek. Közös volt bennük, hogy jól kereső katonai állásuk volt a császári és királyi hadseregben, családjaik tiszti színvonalú életvitelt folytattak. Ám ez korántsem volt elegendő számukra, mert a zsarnokságot és az igazságtalanságot nem tűrhették meg.

A magyar honvédsereg taktikai géniuszai végül az orosz intervenciós hadseregnek adták át magukat, akik előzetes ígéreteik ellenére végül hosszú huzavonák után átadták a foglyaikat a császáriaknak. Paszkevics orosz tábornok külön Ferenc Józsefnél kért kegyelmet a később az aradi törvényszék elé állított tiszteknek, ám a kérvénye süket fülekre talált. A császár Haynau kegyelmére bízta a tizenhármak sorsát. Haynau viszont nem ismert kegyelmet. A kivégzések után I. Miklós cár levélben elmarasztalta a tizenkilenc éves Ferenc Józsefet.

Az ítélet

Elsőként Kiss Ernő és Vécsey Károly halálos ítéletét mondták ki 1849. szeptember 21-én, majd öt nappal később, 26-án a többiekét is.

A vádlottak elismerték, hogy a császári és királyi hadseregbe való belépésükkor tett esküjüket, hogy a törvényes uralkodó hadserege ellen nem vezetnek hadat, valamennyien megszegték. Ezért és felségárulásért, illetve néhány kiegészítő vádpontban talált bűnösségükért az aradi törvényszék halálbüntetést szabott ki rájuk.

Lőpor és golyó általi halál

szkárosi Lázár VilmosNagybecskerek, 1817. október 24. – Arad, 1849. október 6. (örmény nemes)
honvédezredes

Lázár VilmosForrás: Wikipedia

cserneki és tarkői Dessewffy ArisztidCsákány, 1802. július 2. – Arad, 1849. október 6. (magyar nemes)
honvéd vezérőrnagy

Dessewffy ArisztidForrás: Wikipedia

eleméri és ittebei Kiss ErnőTemesvár, 1799. június 13. – Arad, 1849. október 6. (örmény nemes)
honvéd altábornagy

Kiss ErnőForrás: Wikipedia

Schweidel JózsefZombor, 1796. május 18. – Arad, 1849. október 6. (német polgár)
honvéd vezérőrnagy

Schweidel JózsefForrás: Wikipedia

Kötél általi halál

Poeltenberg Ernő lovag (Ernst Pölt, Pöltenberg lovagja)Bécs, 1808. február 20. – Arad, 1849. október 6. (osztrák nemes)
honvéd vezérőrnagy

Poeltenberg ErnőForrás: Wikipedia

nemescsói Török IgnácGödöllő, 1795. június 23. – Arad, 1849. október 6. (magyar nemes)
honvéd vezérőrnagy

Török IgnácForrás: Wikipedia

Lahner György (Georg Lahner)Necpál, 1795. október 6. – Arad, 1849. október 6. (szász polgár)
honvéd vezérőrnagy

Lahner GyörgyForrás: Wikipedia

Knezić Károly (Karlo Knezić)Nagygordonya, 1808. szeptember 6. – Arad, 1849. október 6. (horvát polgár)
honvéd vezérőrnagy

Knézić KárolyForrás: Wikipedia

Nagysándor JózsefNagyvárad, 1803. augusztus 19. – Arad, 1849. október 6. (magyar polgár)
honvéd vezérőrnagy

Nagysándor JózsefForrás: Wikipedia

altleiningeni gróf Leiningen-Westerburg Károly Ágost (Karl August Graf zu Leiningen-Westerburg)Ilbenstadt, 1819. április 11. – Arad, 1849. október 6. (német nemes)
honvéd vezérőrnagy

Leiningen-Westerburg KárolyForrás: Wikipedia

Aulich Lajos (Aulich Flórián Lajos)Pozsony, 1793. augusztus 25. – Arad, 1849. október 6. (sváb polgár)
honvéd vezérőrnagy

A Magyar Királyság első felelős kormányának honvédelmi minisztere.

Aulich LajosForrás: Wikipedia

Damjanich János (Jovan Damjanić)Staza, 1804. december 8. – Arad, 1849. október 6. (szerb polgár)
honvéd vezérőrnagy

Damjanich JánosForrás: Wikipedia

hernádvécsei és hajnácskői gróf Vécsey Károly Rzeczniów, 1803. november 24. – Arad, 1849. október 6. (magyar nemes)
honvéd vezérőrnagy

Forrás: Origo

Egyéb aradiak

Ormai Norbert (Norbert Auffenberg) Dobřany, 1813. augusztus 22. – Arad, 1849. augusztus 22.
honvédezredes

Kazinczy LajosSzéphalom, 1820. október 20. – Arad, 1849. október 25.
honvédezredes

lenkei és zádorfalvi Lenkey JánosEger, 1807. szeptember 7. – Arad, 1850. február 9.
honvédtábornok

Magyarország első felelős miniszterelnöke

Bár nem Aradon, de ezen a napon hajtották végre az ő kivégzését is. Emlékezzünk meg róla is!

németújvári gróf Batthyány Lajos Ferenc JózsefPozsony, 1807. február 10. – Pest, 1849. október 6.
Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke

Batthyány LajosForrás: Wikipedia