Lélek vs. Ego - Győzzön a jobb!

A szívemre hallgassak, vagy az eszemre? Mindkettőre, egyikre se? Meddig vihetnek az érzelmek, hol húzódik az ésszerűség határa?

A legtöbb történetben a jó és a gonosz vív harcot egymással, s úgy tűnik, ez kivetíthető a saját életünkre is. Ha döntenünk kell, hogy önös érdekeinket helyezzük előtérbe, vagy vállalva a bukás kockázatát, elindulunk a szívünk után, na olyankor valami hasonló történik az elménkben.

Az ego nem egyértelműen "a gonosz", a szív pedig "a jó", de mindenképpen ellentétes erőkről beszélhetünk. Tisztázzuk, hogy mi ez a kétféleség, ami tombol bennünk!

EGO

Az ego elsődleges szerepe, hogy biztonságos helyzetet teremtsen. Mindenképpen meg akar óvni minket a csalódástól, veszteségtől és mindennemű alárendeltségtől. Mint valami robot, végzi a munkáját, retteg, hogy hibázik és csak az egyén vérmérsékletétől függ az eszköztára.
A halmozás, kisajátítás, sértődés, ítélkezés, harag mind a sajátja. De hová tűnik az, amitől valóban ember az ember? A lélek ilyenkor háttérbe szorul, hiszen potenciális veszélyforrás.

Amikor elkezdünk mérlegelni, hogy mi érné meg nekünk jobban, akkor már rég az egónk dolgozik. Nem is tudjuk, de amikor a rácsos ágyból követeljük, hogy valaki azonnal foglalkozzon velünk, az már a kibontakozó ego. Tehát mindenkiben benne van, normális és esetenként hasznos is lehet, de mégis az a legjobb benne, hogy legyőzhető! 

LÉLEK

Nem könnyű meghatározni, de a történetben inkább ő a jó fiú. Sokan érezhetik úgy, hogy ebben a világban szükségtelen dolog. Sajnos van benne némi igazság. Az önfeláldozás, mások javainak előtérbe helyezése a magunkéval szemben nem a legdivatosabb manapság.

Egyvalami azonban biztos és ez a lélek legnagyobb erénye az egóval szemben. Nem fél semmitől. Éppen azért, mert felismeri és el is fogadja azt, ami vele történik. A lélek bölcs, magabiztos és sosem haragszik.

Image by Jill Wellington from Pixabay

A döntések esetében nem árt, ha alszunk rá egyet, hiszen általában az első, védelmi reakció az egótól érkezik, de az csak rövid távon nyújthat megoldást, ezzel viszont hatalmas rombolást tud okozni. Mindig hallgassuk meg, mit mond a lélek!